Информация за клиента

Информация за нашите клиенти

 

 
Методи за плащане
Засега възможните методи на плащане са следните:
• По куриер с наложен платеж
• ePay
• Банков превод
• По избор на клиента, доставката може и да се извърши чрез Български пощи. В този случай ДОСТАВКАТА Е БЕЗПЛАТНА!
• Всички цени са крайно клиентски и са с начислено ДДС! (ако не е посочено друго)
• ВАЖНО: Всички пратки са застраховани. За да важи застраховката, пратката трябва да бъде отворена пред куриера. в противен случай застраховката отпада. Дигитален Център не носи отговорност за пратки, които не са отворени пред куриера. За повече информация: support@slusham.bg
 
Цени и срок на доставка
• Доставката чрез куриер отнема от 1 до 2 работни дни от датата на поръчката
• Обикновено доставката чрез БГ пощи отнема от 3 до 7 работни дни от датата на поръчката

• Когато поръчаният от Вас продукт не е наличен на склад, ние ще ви уведомим за това.
• Всеки един от продуктите може да бъде поръчан, дори да не е в наличност, като за различните продукти срокът на доставката е различен (за повече информация относно срокът на доставка за определени продукти, се свържете с нас)
• Дигитален Център използва услугите на куриерска компания Спийди (или друга по желание на клиента и по наша възможност)
• Цената на доставката чрез куриер (с наложен платеж) е 6.00 лева с ДДС + 2.4% от стойността на покупките
• Доставката чрез Български пощи е безплатна (Доставка чрез БГ пощи може да бъде извършена смо след предварително плащане на продуктите по банков път или epay)
(Slusham.bg не носи отговорност за изгубени или неполучени пратки, когато се използват Български пощи)
 
Гаранция и рекламации на нашите продукти
За всички наши продукти, за които предлагаме гаранция, тя е посочена в самата оферта за съответния продукт.

При покупка на продукт от нашия онлайн магазин, получавате гаранционна карта на която е посочен срокът на гаранцията. Пазете гаранционната карта до изтичането на срока посочен в нея.

Ако имате проблем с даден продукт, моля свържете се с нас, за да уточним замяната или поправката на продукта.

ВАЖНО: Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 7 работни дни, считано от датата на покупката, ако не е нарушена търговската цялост на продукта или опаковката. При продуктите на Samsung, Apple, Nokia и други, които имат лепенки за валидност, ако лепенката бъде отлепена или скъсана, то потребителят няма право да връща стоката. Също така за нарушена търговска цялост се счита скъсана или нарушена опаковка. Тоест, закупен продукт може да се върне само в същото състояние, в което е получен.

ВАЖНО: Моля пазете оригиналната опаковка на всеки продукт закупен от нас. Изискванията на производителите, за да уважат гаранцията, е да се предоставят оригиналната опаковка с всички прилежащи към нея аксесоари и документация. Ако нещо не се предостави оригиналната опаковка с всички прилежащи към нея аксесоари и документация, гаранцията ви няма да бъде уважена.

Гаранционни Условия:  Гаранционна стока се обслужва като такава при представяне на оригинална гаранционна карта (този документ) от купувача, на чието име същата е издадена. При всички други случаи "Ди Си 2008" ООД (Дигитален Център) има право да откаже приемането на стоката като гаранционна. Ако през гаранционния период, гаранционният продукт прояви дефект, Дигитален Център (ДЦ) поема гаранция да ремонтира или замени продукта в 14 дневен срок. Първоначалният гаранционен срок остава в сила, независимо дали модулите са били отремонтирани или подменени. Не се уважават рекламации за повреди, причинени от лош транспорт, неправилно съхранение, за следи от нормална употреба, неизправност или големи колебания в електрическата мрежа, природни бедствия, неспазване на посочените по-долу инструкции в съпътстващата документация, както и ако са правени опити за отстраняване на повредата от неупълномощени от продавача лица.

Внимание:  Гаранцията за слушалките включва проявени фабрични дефекти като прекъсване на звука или бръждене, но не включва следи от нормална употреба. Като такива спадат: замърсяване на слушалките, оголване на кабелите, скъсан кабел, скъсано или отлепено уплътнение и подобни.

Гаранцията се прекратява, ако:  Електронното устройство се включи в неизправен или неправилно свързан контакт. Лица, които не са представители на Продавача, са извършили ремонта, ДЦ не носи отговорност при повреда на стоката вследствие форсмажорни обстоятелства (офазяване -включително и по кабелната мрежа, токови удари и др.).

Закон за защита на потребителите:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Важно: Рекламация или заявка за гаранция може да бъде предявена тук:

2. По телефон: 0879 437748
3. По електронната поща: support@slusham.bgЗа дефектирали продукти, които са в гаранция, клиентите могат да бъдат таксувани само за доставка.

Ако желаете да откажете дадена поръчка, моля свържете се с нас възможно най-бързо. Ако откажете вашата поръчка чрез e-mail, има голяма възможност да я изпратим преди да сме разбрали за вашия отказ.
Как да пазаруваме
Как да пазаруваме в онлайн магазин www.slusham.bg
• Изберете продукта, който желаете да поръчате и натиснете бутона "добави в кошницата".


• Ако искате да закупите повече от един брой от даден артикул, натиснете бутона "добави в кошницата" , след това влезте във вашата кошница като натиснете бутона „аксесоари в кошницата” (най-горе в десния ъгъл на уеб страницата). В полето „количество” отбележете количеството продукти, които бихте искали да закупите и натиснете бутона „опресни”.

• Горе вдясно на уеб страницата се намира вашата "кошница", в която са оказани броя на артикулите, които сте добавили в кошницата до този момент, както и общата сума. Ако желаете да разгледате съдържанието на вашата кошница, моля натиснете бутона „аксесоари в кошницата”.

• Ако желаете да изпразните цялата кошница, моля натиснете малкия бутон с обозначение „Х”.

• След като вече сте добавили желаните от вас артикули в кошницата, натиснте бутон "аксесоари в кошницата" и ще влезете във вашата кошница.

• Там са указани продуктите, които сте избрали, но ако искате да се откажете от закупуването на някои от тях, просто натиснете бутона "Х" разположен срещу съответния артикул, който искате да премахнете от кошницата.


• След като вече сте решили да закупите продуктите в кошницата, натиснете бутона "Продължи напред".

• Имате възможност да се регистрирате или да направите поръчката като гост.

• Самата процедура по закупуване се състой от три стъпки:
1. Попълване на лични данни
2. Избор на начин на плащане
3. Потвърждение

• Стъпка едно: Попълване на лични данни. Попълнете данните за контакт и данните за доставка, като полетата маркирани с червени звездички са задължителни.

• Ако желаете фактура моля попълнете данните за вашата фирма.

• Стъпка две Избор на начин на плащане. За сега приеманите от нас начини на плащане са „Чрез наложен платеж с куриер”, “ePay”, “Банков превод” и „в нашия офис”. Изберете един от тях и така автоматично ще получите крайната сума на вашата поръчка .

• След това, натиснете бутона "Продължи напред".

• В стъпка номер три „Потвърждение” вие можете да закупите избраните от вас продукти. Просто натиснете бутона „Закупете продуктите от кошницата”.

• След като натиснете бутона „Закупете продуктите от кошницата” вашата покупка ще бъде обработена и вашата количка ще бъде изпразнена!

• При успешна покупка трябва да видите този надпис ”Вашата поръчка беше завършена успешно!”


Можете да направите вашата поръчка и по телефона:
стационарен: 0331/6 86 70
мобилен: 0879 437 744

Ако имате каквито и да било допълнителни въпроси може да се свържете с нас по телефон: 0331/6 86 70 или мобилен 0879 437 744
Можете да ни пишете тук: support@slusham.bg


Всички цени са крайно клиентски и са с начислено ДДС (освен ако не е посочено друго).

ВАЖНО: Всички пратки са застраховани. За да важи застраховката, пратката трябва да бъде отворена пред куриера. в противен случай застраховката отпада. Slusham.bg не носи отговорност за пратки, които не са отворени пред куриера.